Ellátásbiztonság az európai gázhálózatban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Goldschmidt Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A földgáz egy alapvető energiaforrás, amely többek között fontos szerepet tölt be a távhő és elektromos áram termelésében is. A földgázt az országok között egy gázvezeték-hálózaton keresztül szállítják, amely jól ábrázolható egy gráffal. Európában nagy hangsúly helyeződik az ellátásbiztonságra, mivel a felhasznált földgáz körülbelül háromnegyede import, aminek körülbelül negyven százaléka ráadásul Oroszországból érkezik. Annak érdekében, hogy a gáz exportőrök kis számából eredő veszélyekre megfeleljen, az európai országok arra törekszenek, hogy a portfóliójukat diverzifikálják; valamint az Európai Unió törvényhozói létrehoztak egy stratégiai tervet (Harmadik Energia Csomag), amelyben az ellátásbiztonságot növelő rendelkezések is helyet kaptak.

A projekt célja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézetének (MTA KRTK KTI) kutatói számára olyan szimulációs környezetet kifejlesszek és adatokat generáljak, ami lehetővé teszi az ellátásbiztonság mérését és az európai gázhálózat használatából eredő kockázatok feltárását. A szimuláció a következő lépések alapján történik:

- a felhasznált lineáris programozási modell (LP) megértése,

- a gázhálózat formalizálásának kifejlesztése Java környezetben,

- az adatok tükrében felépített gráfhoz használt algoritmusok kifejlesztése,

- az optimális folyam meghatározásához használt algoritmusok kifejlesztése,

- a gáz árának algoritmikus meghatározása kétféle módszerrel (optimalizációs és iteratív),

- a fenti algoritmusok futtatása a hálózaton, illetve minden olyan részgráfon, ami az eredeti hálózatból egy él elhagyásával kapunk, és

- egy egyszerű grafikus felhasználói felület (GUI) fejlesztése, hogy az algoritmusok automatizálása és az input meg output kezelése rendszerezett formában történjen.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.