Élő mozgóképes közösségi portál felhasználóinak szimulációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Maliosz Markosz
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A diplomatervezési feladatban kitűzött cél egy élő videotartalmakat megosztó portál tartalomajánló motorja számára korábban elkészített felhasználói viselkedést modellező szimulátor továbbfejlesztése, bővítése és tesztelése.

Dolgozatomban ismertetem a diplomamunkám előzményeit, úgymint a videomegosztó portálok felhasználóinak viselkedésről szóló irodalomkutatás és az élő videós portálokon végzett mérések eredményeit, illetve az ezek alapján kialakított, a felhasználók viselkedését leíró statisztikai modellt. Áttekintem magát az élő videós rendszert is, amely a kontextusát adja a diplomatervezés során elvégzett munkámnak, valamint felvázolom az ebben a rendszerben helyet foglaló tartalomajánló kiértékelésére szolgáló, a felhasználói viselkedésmodellre épülő szimulátor korábban elkészült részeit.

Ezt követően bemutatom a diplomatervezési feladatomat, ami magában foglalja ezen korábban elkészült, a felhasználói viselkedést leíró valószínűségi modell meglévő részeinek javítását és új elemekkel való kibővítését az élő közösségi portál adta környezetnek megfelelően, az implementáció ezek alapján történő továbbfejlesztését és kiegészítését, a modellekben alkalmazott paraméterek behangolását az elvárt valós működés követelményeinek megfelelően, valamint a videotartalmak közösségi címkézésének kidolgozását. Beszámolok továbbá a szimulátoron és annak specifikus részein végzett különböző szintű tesztek és hibafelderítések módszereiről és azok eredményeiről, végül javaslatot teszek további tesztekre.

A dolgozatban összegzem és értékelem az elért eredményeket, kitérek azok gyakorlati alkalmazhatóságára, valamint megemlítem az ezzel kapcsolatos esetleges továbbhaladás irányát és a továbbfejlesztés lehetőségeit is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.