Élő sejtek vizsgálata áramlási térben jelölésmentes optikai bioszenzorokkal

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila
Elektronikai Technológia Tanszék

A bioszenzorika napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap. Több tudományterület

ismereteit ötvözve sokrétű érzékelőket fejleszthetünk ki, melyekkel széleskörű

meghatározást tudunk adni biológiai reakciókról, betegségekről.

Önálló laboratóriumi munkám fő célja az volt, hogy kísérletileg teszteljem az

optikai hullámvezető alapú bioérzékelő készülék mikro tálca lemez felületén alkalmazott

specifikus sejtes oldatokat. A szenzorfelületre áramlási cellát terveztünk, amelyben az

elhelyezett mágneses keverő lehetővé tette egy jól vezérelt, forgó folyadék áramlását. Így

egyszerűen tudtam vizsgálni folyadékáramlásnak a hatását a szenzorfelületre kitapadó

vagy már kitapadt élő sejtekre.

Munkám során feladatom volt megvizsgálni a mágneses keverő alapú elrendezés

mozgását és a forgatásból adódó esetlegesen mérést terhelő és befolyásoló hibákat.

A forgatás során fellépő zaj jellegét és mértékét is minősítettem.

A keverővel létrehozott áramlási tér sebességének meghatározása során a cél az

volt, hogy megfigyelhessem az áramló közeg sejtek szenzorfelületre történő kitapadására

gyakorolt hatását.

A diplomamunkám egy önálló probléma megfogalmazását, szakirodalmi

alátámasztását, a mérés kivitelezhetőségének megtervezését, a feladatok elvégzését és

kiértékelését tartalmazza.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.