Elosztóhálózatra csatlakozás vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ladányi József
Villamos Energetika Tanszék

A dolgozatom első részében bemutatom, hogy egy ügyfél által bejelentett energiaigényből, miképpen jut el a hálózati engedélyes és az ügyfél a hálózatra csatlakozási szerződés megkötéséig. Ismertetem a csatlakozási pont kiválasztásának menetét, az egyes energiavételezési tarifák tulajdonjogi határait, illetve a költségeit. A hálózatra csatlakozási szerződés aláírását – amelyben a teljes műszaki tartalom kerül meghatározásra –, és az ügyfelet terhelő költségek befizetését követően kezdődhet meg az a tervezési folyamat, amely során kiválasztásra kerül a beépítendő berendezések, készülékek pontos típusai. A dolgozatomban a hálózatra csatlakozási szerződésben ajánlott műszaki tartalom meghatározását fogom kidolgozni.

A munkám második szakaszában annak a középfeszültségű kábel kiválasztásának a menetét taglalom, amelyre az ügyfél a vonatkozó szabványok betartása mellett csatlakozhat. Mivel az igénybejelentőben megadott címhez közeli transzformátorállomásokkal az igényelt 0,5 MW-os teljesítmény nem adható ki, nem rendelkeznek ekkora szabad kapacitással, ezért szükség van egy új állomás felfűzésére. Mivel új transzformátor állomás telepítése szükséges, a következő lépés hálózatszámítással kiválasztani a helyszín közelében futó négy darab 11 kV névleges feszültségű kábel közül azt, amelyre felfűzve a meghatározott transzformátorállomást, képes lesz kiszolgálni az előzetes villamos teljesítmény igénybejelentőben meghatározott teljesítményértéket.

Az ideális felhasítandó KÖF kábel megtalálásához szükség lesz egy hálózati modell felépítésére, amely tartalmazza a KÖF vonalakon lévő transzformátorok paramétereit, valamint a kábelek típusjellemzőit.

A fejezetben bemutatom a KÖF hálózattervezés szempontjait, a hálózatszámítás során alkalmazott modellt, annak felépítését – a hálózat topológiáját, a kábelek terhelhetőségének megállapítását, a körzet terhelési viszonyainak figyelembevételét –, a szimulációs eredményeket, illetőleg a megfelelő KÖF kábel kiválasztása során számításba veendő tényezőket, a feszültségesés, a hálózati veszteség, valamint a terhelhetőségi értékek közül.

A fejezet folytatásában egy jelenleg is üzemelő, kisfeszültségű hálózatrész feszültségesését optimalizálom egy újabb hálózati modell segítségével, amelyen keresztül bemutatom, a második szakaszhoz hasonlóan, a KIF hálózattervezés szempontjait.

A dolgozatom lezárásaként bemutatom a tervezéssel kapcsolatos teendőket egy kompakt KÖF/KIF transzformátorállomás méretezésén keresztül, illetve a tervek engedélyeztetési eljárását az általam készített kiviteli terv példáján.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.