Elosztott energiatermelés által okozott termikus túlterhelések vizsgálata a kisfeszültségű elosztókábelekre

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tamus Zoltán Ádám
Villamos Energetika Tanszék

A dolgozatomban a kisfeszültségű elosztóhálózattal foglalkozok. Megvizsgálom az elosztott energiatermelés hatásait a rendszerre, ezek közül a rövid idejű túlterhelések miatt bekövetkező termikus öregedést fogom részletesebben bemutatni. Dolgozatom első felében ismertetem azokat a folyamatokat, amelyek a ciklikus túlterheléseket okozzák. Részletesen bemutatom, hogy milyen hatásai lehetnek a termikus öregedésnek a kábelek villamos paramétereire. Ezt követően egy saját mérési eljárást dolgozok ki, melynek segítségével modellezem ezeket a hatásokat. Egy, a szolgáltatói gyakorlatban is alkalmazott kisfeszültségű elosztókábelből kábelmintákat alakítok ki, és ezeket gyorsított öregedési eljárásnak teszem ki két különböző hőmérsékleten. A mintákon minden öregítési ciklusban különböző villamos és mechanikai paramétereket mérek, és követem ezek változását. Mechanikai jellemzőként a kábelköpenyek keménységét, villamos paraméterként kapacitást, veszteségi tényezőt fogok mérni mind a kábelek köpenyén, mind az ereken. Meghatározom, hogy a magasabb hőmérsékleten elvégzett öregítés milyen időtartamú öregedésnek felel meg az alacsonyabb hőmérsékleten, és kapcsolatot keresek a mért értékek között. A mérés során tapasztalt folyamatra aktiválási energiát számolok. A szakdolgozatom a mérési eredményeim bemutatásával és az azokból levonható következtetések ismertetésével zárul.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.