Elosztott feladat allokációs megoldások vizsgálata rajban mozgó ágenseknél

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Vilmos
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A rajban mozgó ágensekre manapság egyre több figyelmet fordítanak, mivel felhasználási területeik igen sokrétűek. Használhatók mezőgazdaságban (például a különféle gyomnövények és a kártevők elterjedésének monitorozására), tömegrendezvények felügyeleténél, mentési akciók lebonyolításánál és még számos egyéb felhasználási terület említhető. Egy raj gyakorlati megvalósításának talán két legfontosabb aspektusa, hogy milyen irányítási mechanizmus fogja a raj mozgását kontrollálni és milyen kommunikációs modell alapján lesznek képesek a rajban résztvevő egyedek kommunikálni egymással. Annak érdekében, hogy átfogó képet kapjunk a rajmozgásról, szükségszerű ezen modellek legalább felületes ismerete, ezért ezek közül néhány bemutatásra is kerül.

Egy önszerveződésre képes raj gyakorlati megvalósítása során számos probléma merül fel, mint például az optimális energiafelhasználás megvalósítása vagy a hatékony feladatallokációs algoritmusok implementációja. Dolgozatomban az egyik ilyen problémára fókuszálok, az elosztott feladatallokációs megoldásokkal foglalkozom egy önszerveződésre képes többes-ágenses környezetben. A feladatallokáció során fellépő kommunikációs hibákat vizsgáltam, amelyeknek komoly hatásuk van egy ilyen rendszer teljesítményére. A vizsgálat után első lépéseként a szimulációs környezetet kiegészítettem egy valósághoz közelibb hálózati modullal, amelyben különböző csomagvesztési arányokat lehet definiálni. A modul elkészítése után azt vizsgáltam, hogy a csomagvesztés hogyan befolyásolja a tárgyalt feladatallokációs algoritmus teljesítményét. Az eredmények alapján egy új megoldást kínálok, amelynek lényege, hogy nyugtázott üzenetváltásokkal segíti a kommunikációs hibákból eredő problémák elkerülését.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.