Elosztott objektumorientált kommunikáció Android platformon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Goldschmidt Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Napjainkban a mobil eszközök (okostelefonok, táblagépek) dinamikus terjedése figyelhető meg. A szegmens egyik meghatározó platformja az Android. Természetes feladat az elosztott alkalmazások fejlesztése, amihez az adott platformon elérhető kommunikációs megoldások vizsgálata szükséges.

Az Android alacsony szintű kommunikációs megoldásaiban streameket biztosít, amik bájtok átvitelét teszik lehetővé. A magas szintű hálózati megoldásai alapvetően a kliens szerver architektúrára épülnek, ami nem támogatja az elosztott objektumorientált kommunikációt. Ezen felül az Android a java RPC implementációját az RMI-t nem támogatja, ugyanis az Android virtuális gépe nem kompatibilis a Sun virtuális gépével és csak bizonyos packagaket támogat.

Jelen dolgozat célja az Android ezen hiányosságának pótlása egy objektumorientált kommunikációt megvalósító keretrendszer megtervezése és implementálása révén. Az elkészült Advanced Java Remote Procedure Call (AJAR) keretrendszer réteges architektúrával rendelkezik a modularitás és újrahasználhatóság érdekében. A három réteg a következő: a különböző alacsony szintű kommunikációs megoldásokat kezelő hálózati réteg, az objektum orientált adatátvitelt megvalósító hívásátviteli réteg és az objektum orientált kommunikációt kezelő távoli eljáráshívás réteg. A hálózati rétegnek elkészült mind TCP/IP mind Bluetooth implementációja is. A hívásátviteli réteg java szerializációt használja. A távoli eljáráshívás réteg a reflection frameworkot használja mind az objektum orientáltság biztosításához dinamikus proxy osztálya révén, mind a metódusok általános meghívásához.

A dolgozat tartalmazza az elkészült keretrendszer statikus és dinamikus leírását, a TCP/IP és Bluetooh megoldások teljesítőképességének mérését java platformok között és az iOS platformmal történő interoperabilitás vizsgálatát és egy lehetséges implementációját.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.