Elosztott rendszerű RFID kártyaolvasó hálózat tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Szabó Zoltán
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Diplomamunkám témája egy elosztott rendszerű RFID kártyaolvasó hálózat alegységének megtervezése és a hálózatot működtető szoftver létrehozása. A dolgozat a rendszertervezés folyamatát, a hardver és szoftvermodulok kifejlesztését ismerteti.

Az első fejezetben bemutatásra kerülnek a rendszerben használható RFID kártyák típusai és a kártyaolvasás módszerének fizikai működése. Bemutatásra kerülnek a PCB lapra kialakított RFID antennák ajánlott designjai.

A második fejezetben megfogalmazásra kerülnek azon követelmények, melyek mind a hálózat és az azt működtető szoftver, mind az alegységek tervezése folyamán megadják a munka vázát. A kártyaolvasó rendszer és az alegységek rendszerterve szintén itt kerül bemutatásra.

A harmadik fejezetben bemutatom az áramkör tervezési lépéseit, ill. az alegység moduljainak méretezéséhez kapcsolódó főbb lépéseket. Megtervezésre kerül az áramkör, majd ezt követően ismertetem az elkészült PCB design elemeit.

A negyedik fejezetben az elkészült alegység mintapéldányát és az azt működtető szoftver felépítését mutatom be.

Az ötödik fejezet tartalmazza a modul felhasználói dokumentációját. Bemutatja az interfészeit és megfogalmazza működésének állapotait.

A hatodik fejezetben kerül ismertetésre a központi felügyelethez szükséges kommunikációs protokoll felépítése.

A hetedik fejezetben bemutatásra kerül az egységek felügyeletéhez szükséges rendszer.

A nyolcadik fejezetben tesztelésre kerül a MODBUS hálózat és az alegységek ezzel kapcsolatban lévő memóriaszerkezete.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.