Eltemetett csatornákat tartalmazó áramköri hordozók technológiája és multi-domain karakterizációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bognár György
Elektronikus Eszközök Tanszéke

Az elmúlt években egyre nagyobb igény mutatkozik újszerű és energiatakarékosabb hűtési megoldásokra. Kiváltképpen olyan esetekben, ahol hagyományos hűtési módszerekkel csak korlátozott mértékben lehetséges az áramköri hordozók túlmelegedés elleni védelme. Ilyen rendszerek például a telekommunikációs-, illetve adatközpontokban található rack szekrények, amelyekben komoly problémát jelent az úgynevezett kitakarás jelensége, amikor a hordozón egy nagyobb eszköz kitakarja a hűtő légáramból a mögötte elhelyezkedő áramkört. Ez a tény vezetett ahhoz az elképzeléshez, hogy eltemetett csatornahálózatot alakítunk ki az áramköri hordozó belsejében és ebben keringetjük az alkalmazni kívánt hűtőközeget. Ennek segítségével lehetőség nyílna nem csak magának a hordozónak a hűtése, hanem a hűtőközeg eljuttatása a hűtendő alkatrészekhez. Diplomamunkám témája egy technológiai lépéssorozat kidolgozása, amellyel előállítható az említett csatornahálózat a hordozó belsejében olyan módon, hogy az teljesen kompatibilis legyen a szokványos nyomtatott huzalozású technológiával. Munkámat irodalomkutatással kezdtem, annak érdekében, hogy megismerkedjek a különböző adatközpontokban alkalmazott jelenlegi hűtőrendszerek működésével, továbbá, hogy tájékozódjak az eddig publikált, SoP rendszerekben alkalmazott mikroméretű csatornahálózatokon alapuló hűtőrendszerek felépítésével. Ezt követően kidolgozásra került egy lehetséges technológiai lépéssor, amely alkalmas eltemetett csatorna létrehozására az áramköri hordozóban. Dolgozatomban bemutatom az ehhez szükséges összes technológiai paramétert, mint például a rétegek összeillesztéséhez szükséges epoxy adagolási paramétereit, a szükséges felületkezelést és a csatorna fizikai kialakításának a módját. Végezetül a karakterizáló méréshez tesztáramkör készült, amellyel számszerűsítve lett a kidolgozott technológia hűtési hatékonysága.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.