Elváltozásdetektálás mellkas tomoszintézis felvételeken

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Horváth Gábor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Digitális mellkas tomoszintézis (továbbiakban C-DTS) során különböző geometriai elrendezésben készült röntgenfelvételekből történik a mellkas koronális szeleteinek rekonstrukciója. Maga a felvételkészítési eljárás is még aktív kutatások témája, nem tekinthető kiforrottnak, ellentétben a konvencionális P-A röntgennel, illetve a CT-vel. A digitális mellkas tomoszintézis tervezett klinikai alkalmazásának részét képezi a pácienskövetés, és a lakossági tüdőszűrés. Rákszűrés tekintetében kritikus az elváltozások korai stádiumban történő detektálása, hiszen a páciens túlélési esélyei jelentősen romlanak a korai stádiumú detektálás elmaradása esetén. Aktuális orvosi tanulmányra támaszkodva C-DTS felvételek esetén a korai, tüneteket még nem okozó stádiumú (ezek főleg a kisméretű) tumoros elváltozásokat a szakorvosok 51%-os érzékenységgel detektálják, míg egy, a páciensről készült CT rekonstrukció kiértékelése után ezen elváltozások 91%-át sikerül a tomoszintézis rekonstruált szeleteken is azonosítani. A szakdolgozatomban bemutatásra kerülő rákos elváltozásokat detektáló döntéstámogató rendszer (továbbiakban CAD) feladata a szakorvosok leletezésének segítése oly módon, hogy az érzékenység növekedjen a fals jelölések tömeges megjelenése nélkül.

Ismeretem szerint nincs olyan C-DTS eszköz forgalomban, mely CAD rendszert alkalmazna, a témához szorosan kapcsolódó, Tanszéktől független szakirodalmat összességében egyetlen szabadalom jelenti. Ezek alapján kijelenthető, hogy egy fontos, viszont működő megoldással még nem rendelkező téma kutatását tűztem ki diplomamunkám céljául.

A diplomamunka során C-DTS CAD rendszer kísérleti példányát terveztem, és implementáltam MATLAB környezetben. A rendszer kialakításához, és validálásához 3, valódi betegről és egy fizikai szimulált elváltozásokat tartalmazó antropomof fantomról készült mellkas DTS felvétel állt rendelkezésre. A rendelkezésre álló kevés DTS felvétel miatt a kialakított rendszer validációjának eredményei fenntartásokkal kezelendőek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.