Ember-gép interfész kialakítása objektumfelismerés és -követés segítségével

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vajda Ferenc
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A virtuális és kiterjesztett valóság rendszerek célja, hogy új, hatékony módszereket fejlesszenek ki az ember-gép interakció megvalósítására. Ezen rendszerek egy csoportja a tapintható kiterjesztett valóság rendszerek (TAR – Tangible Augmented Reality), melyek a virtuális objektumok irányítását valós objektumok felhasználásával oldják meg, így a virtuális tárgyakat természetes módon lehet manipulálni.

A diplomamunkám témája egy TAR rendszer elkészítése, amely megkísérel egy előre ismeretlen valós teret intelligens módon virtuális objektumokkal berendezni. A jelenlegi megközelítésben az intelligens elrendezés a virtuális és az adott pozícióban lévő valós tárgy közti alakbeli hasonlóság alapján történik. Ily módon a felhasználók fizikai interakcióba léphetnek a virtuális objektummal, méghozzá oly módon, hogy az nem okoz idegrendszeri konfliktust.

Az elvégzendő munka legfőbb része egy keretrendszer létrehozása, amely az algoritmusokat fogja kezelni, valamint a keret feltöltésére szolgáló algoritmusok létrehozása. Ezen eljárások közül a legfontosabbak a virtuális és valós tárgyak alak alapján történő párosításának megvalósítása, és a valódi objektumok valósidejű követése. Az objektumfelismeréshez egy sztereó kamerapár segítségével meghatározott 3D jelenetet használok, az alakfelismerést pedig egy gráf kernel alapú SVM végzi. A követést képjellemzők alapján végzem el.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.