Emberi csontváz-modell illesztése kameraképre, mobil eszközökön

OData támogatás
Konzulens:
Kertész Zsolt László
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Jelen dokumentum egy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Irá- nyítástechnika és Informatika Tanszékén készített diplomaterv „Emberi csontváz- modell illesztése kameraképre, mobil eszközön” témában. A dolgozatban egy csontváz- modell illesztő létrehozását mutatom be mobil platformon, valamint felvetem a lehet- séges felhasználási lehetőségeit. A tervezés során részeire bontom a feladatot, majd részletesen megvizsgálom az egyes problémák megoldását a modern képfeldolgozási eredmények figyelembevételével.

A rendszer megvalósítását iOS operációs rendszer alatt Objective-C és C++ nyelven végeztem (OpenCV, OpenTLD és cvBlobsLib felhasználásával) mindvégig ügyelve a valós idejű megjelenítésre. Az alkalmazás kalibráció nélkül képes megkez- deni a csontváz-modell illesztést. Amint talál egy arcot a képfolyamban, lefuttatja az illesztési algoritmust és kirajzolja a csontváz-modellt az eredeti képre. A dolgozat végén bemutatom az implementált rendszer erősségeit, gyengeségeit és javaslatot teszek a rendszer továbbfejlesztésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.