Emberi erőforrás tervezés számítógépes támogatással, mint mérnöki problémamegoldás

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Farkas László
Villamos Energetika Tanszék

Napjainkban vállalati mérettől függően szinte minden érintett szervezet használ valamilyen vállalatirányítási rendszert. Néhány évvel ezelőtt e rendszerek megléte, az általuk nyújtott szolgáltatások miatt előnyben részesítette a felhasználó céget versenytársaival szemben, mára azonban ez nem már elegendő. Az integrált komplex rendszerek kialakításával tovább fokozódott a vállalatirányítási rendszerek hatékonysága, de mára az igazi versenytársakkal szemben tanúsított előnyt a rendszeren belül található feladat specifikus célalkalmazás megléte jelenti. Ilyen célalkalmazás az erőforrás-tervezés támogatását szolgáló megoldás a munkairányító rendszer, melynek létjogosultságát olyan tényezők indokolják, mint a maximális utilizáció, ügyfél- és dolgozói elégedettség, gyors reakcióidő, melyek végeredményeként profitnövekedés érhető el.

A szolgáltatást nyújtó vállalatokat figyelembe véve az egyik legnagyobb hatással bíró, az eredményességet befolyásoló tényező az erőforrás. Legtöbb esetben az emberi erőforrás, ami ilyenkor mindenkinek az eszébe jut és valójában ennek megléte és gondozása bír a legnagyobb jelentőséggel, de nem szabad elfeledkezni az egyéb erőforrásokról, sem mint az eszköz és alapanyag alapú erőforrások. Ezeknek a fő erőforrásoknak a szervezése, menedzselése, tervezése, amellyel az erőforrás menedzsment foglalkozik.

Diplomamunkámban két erőforrás-menedzsmentet támogató, befolyásoló alkalmazást mutatok be. Először egy közművállalat vállalatirányítási rendszerére bevezetett, ügyfél specifikusan beállított és fejlesztett SAP alkalmazást: a SAP Multi Resource Scheduling- et. Majd egy tanácsadással foglalkozó vállalat számára, általam fejlesztett RMS (Resource Managment System – Erőforrás - Menedzsment Rendszer) megoldás funkcionalitásáról, a folyamatairól, a felhasználásra kerülő objektumaikról nyújtok átfogó képet. Továbbá bemutatásra kerülnek olyan egyéb alkalmazások, amelyekkel e tervező eszközök integráltan együtt működnek.

A diplomámban először a cél eléréséhez szükséges háttérismereteket mutatom be, majd ezt követően a munkám során használt eszközöket, technológiákat, a fejlesztés közben felmerült problémákat, azok megvalósítását, végül a kész alkalmazásokat ismertetem. Szeretnék egységes képet adni az erőforrás-tervezés egy speciális területéről, a munkairányításról, mely közvetlenül foglalkozik az erőforrásokkal. A bemutatásra kerülő két alkalmazás által nyújtott eredmények ismeretében a konkrét erőforrás-tervezés nagyobb biztonsággal történhet meg a kiemelt vállalatok esetében. A két vállalat és alkalmazás eltérősége ellenére bemutatom azokat a kulcsobjektumokat, amelyek folyamatoktól függetlenül megfeleltethetőek egymásnak a két alkalmazásban, illetve szeretném felvázolni azokat a lehetőségeket, amelyekkel ezek az alkalmazások hatékonysága tovább növelhető.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.