Emberi navigációs minták analízise szóhálókban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gulyás András
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Tápláléklánc, fehérje-fehérje kölcsönhatások, közösségi média, Facebook ismerősök köre, légi közlekedés, Debian csomagok, és azok függősége, valamint az internet komplex AS szintű struktúrája. Hogy mi a közös az előbb felsoroltakban? Bár más és más, sokszor egymástól egészen távol eső dolgoknak tűnnek, egyvalamiben biztosan hasonlítanak: alkalmas megfeleltetéssel mindegyikre úgy tekinthetünk, mint egy-egy komplex hálózatra.

Egy, a hálózati aspektusban kiemelt fontossággal bíró fogalom a navigáció. A dolgozatom során főként arra a kérdésre szerettem volna választ kapni, hogy az emberek hogyan választanak útvonalakat az őket körülvevő ismert, vagy ismeretlen környezetben. Ehhez egy megfelelő szóhálót hoztam létre, illetve egy telefonos játék felhasználóitól gyűjtött adatokat tanulmányoztam, mely játék során a felhasználók a már említett szóhálózaton navigálnak.

A hipotézisem szerint a felhasználók nem véletlenszerűen választanak szavakat, hanem preferálnak bizonyos kitüntetett szerepű szavakat a játékaik során. Dolgozatomban a véletlentől való eltérés kiemelésével, és a felhasználói navigáció megismerésével foglalkoztam.

Dolgozatom végén kézzelfogható és beszédes eredmények keretében szemléltetem, hogy a hipotézis megállja a helyét. Valamint kitekintek a kutatással kapcsolatos jövőbeli lehetőségekre is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.