Emberi színlátás és színtévesztés modellezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ábrahám György István
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

A diplomaterv első részében a szakirodalmak áttekintését végeztem el. Összefoglaltam a CIE szabványosított modelljeit, továbbá konzulensem, Dr. Ábrahám György által kidolgozott OCS színrendszert, majd áttekintettem a színtévesztés diagnosztikai módszereit és a színtévesztés korrekció metódusát. Bemutattam, hogy hol tartunk ma a színlátás és színtévesztés modellezése terén, mely biológiai jelenségek és élettani folyamatok miként jelennek meg az általunk használt modellekben. A felhasznált modelljeink segítségével igyekeztem magyarázatot adni a színlátás neurológiai folyamataira.

A diplomamunkám fő feladata, a színtévesztés matematikai modelljeinek szimulációs módszerekkel való validálására alkalmas eljárások kidolgozása volt, amelyek alapján a modellek helyessége vizsgálhatóvá válik. Három szimulációs módszert dolgoztam ki: az identifikációs színsávok szimulációját, az Ishihara táblák szimulációját és a közlekedési lámpák színeinek szimulációját. Bemutattam, milyen eredményeket kaptam az épszínlátó és a színtévesztők esetén a három említett módszerrel. A leghatékonyabbnak az identifikációs színsáv diagram ábrázolás bizonyult, amelyhez - konzulensemen túl – Dr. Nagy Balázs Vince PhD disszertációjának eredményeit is felhasználtam. Ebben az ábrázolásban mind az épszínlátó, mind a színtévesztők esetében az opponens csatornajelek segítségével meghatározható, hogy a látható fény tartományán, annak bizonyos szakaszain milyen színeket identifikál az adott egyén. Ezen szín-identifikációs sávok alkalmazhatóságát pácienseken is megvizsgáltam. Ehhez 11 deután színtévesztőnél állítottam fel diagnózist, öt különböző diagnosztikai eljárás segítségével, majd PDT műszerrel felvettem a spektrum identifikált tartományait. A kapott mérési eredményeket identifikációs színsávok ábrázolásával összevetettem a meglévő modellekkel. Megfigyelésem fő fókusza az volt, hogy az identifikációs színsáv ábrázolás megfelelő összehasonlítást tud-e nyújtani a modell és a valós mérések alapján kapott identifikációs határok között. Továbbá alkalmas-e arra ez a metódus, hogy az esetleges modellbéli pontatlanságokat felfedje. A vizsgálat szerint, az identifikációs színsáv ábrázolás alkalmas módszernek bizonyult arra, hogy mind a modellen belül, mind a modell és valóság eredményei is egybevethetőek legyenek, azokból következtetéseket lehessen levonni. A színsáv szimuláción túl a színszűrők hatékonyságát is vizsgáltam a páciensek körében. Ennek hagyományos eszköze az Ishihara teszt volt, melyen minden páciens kiválóan teljesített a szűrők segítségével. Az Ishihara módszeren túl identifikációs vizsgálatokat is végeztem korrekciós szűrőket viselő pácienseken PDT műszerrel. Ezek időigényessége miatt e dolgozatban csak demonstrálási céllal tudtam bemutatni néhány eredményt, amelyek számát azonban a további kutatások során tovább kell bővíteni.

Az eredmények értékelése és a páciensekkel való beszélgetések során közelebb kerültem a színtévesztők színlátásának megértéséhez, megfigyelhettem bizonyos jellemző vonásaikat, ezek alapján javaslatot tettem arra, hogy szín újratanulási módszereket kellene kidolgozni a korrekciós szemüvegekkel ellátott páciensek számára.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.