Emissziótomográfiás képalkotás során alkalmazható Partial Volume Effect korrekciós algoritmusok vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Benyó Balázs István
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Diplomatervezés I témám a Partial Volume Effect (PVE) korrekciója. PVE minden képalkotórendszernél jelen van, viszont kiváltépp az emisszió tomográfiás képalkotóberendezéseknél előforduló jelenség, mely nagy mértékben rontja a képek térbeli felbontását.

Mindenek előtt a témával kapcsolatos irodalomkutatás volt a cél és a jelenlegi tanulmányokban szereplő algoritmusokkal való megismerkedés. Az algoritmusok tanulmányozása és hatékonyság, alkalmazási terület szerinti értékelésük, melyek segítettek kiválasztani a megvalósítani kívánt algoritmusokat. Ebben a félévben az algoritmusok MATLAB környezetben való megvalósítása volt a cél. MATLAB Image processing toolbox-át használtam, így a kezdeti időszakban az alapvető ismeretek megszerzése előzte meg a munkát. Ezt követően 4 algoritmust valósítottam meg. Viszont ezt megelőzően az algoritmusok működéséhez szükséges fantomképeket készítettem el, melyeket részben ugyancsak MATLAB környezetben hoztam létre. Ezeknek pontos tervezése és előre meghatározott paraméterek meghatározásának legalább olyan fontos szerepe volt az algoritmusok ellenőrízhetősége érdekében, mint magának az algoritmusoknak. Tehát alapos kalkuláció előzte meg a fantomképek készítését. A félév során Recovery Coefficient [RC], Geometric Transfer Matrix [GTM] és Deconvolutiós és Multiresolution képkorrekciós algoritmusokkal foglalkoztam. A 4 algoritmus különböző feltételek mellett, különböző területeken használatosak, de a tesztelés során néhány apróságtól eltekintve összehasonlíthatóak voltak.

Összeségében mondható, hogy az algoritmusok egymagukban is jó eredményeket hoztak, de az összehasonlítás során az is kiderült, hogy ideális körülmények között nagyon kevés eltérés van az algoritmusok korrekcióját illetően. A jövőben szeretném folytatni a témakört, melyben további algoritmusok megépítésével szélesebb rálátást nyerhetek a Partial Volume Correction témakörben. Továbbá szeretnék további, az eddigieknél jóval realisztikusabb tesztképeket létrehozni a megbízhatóbb kiértékelés érdekében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.