Enterprise Service Bus (ESB) fejlesztések Spring Integration alapon

OData támogatás
Konzulens:
Ercsényi András
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Napjaink informatika fejlesztéseinél a SOA paradigma szinte egyeduralkodó. Ennek lényege, hogy vannak szolgáltatások (leginkább SOAP web szolgáltatások) és az azokat igénybe vevő alkalmazások és ez a két csoport hálózatok segítségével kapcsolódik össze, hogy együttesen oldjanak meg feladatokat. A szolgáltatások és az azokat használó alkalmazások igen nagyszámú, jellemzően pont-pont típusú hálózati kapcsolaton keresztül kommunikálnak egymással, melyeknek karbantartása egyre nagyobb nehézségeket jelent az üzemeltetés számára. Erre a problémára jött létre az ESB (Enterprise Service Bus), mint koncepció, ami alapvetően ugyan a kapcsolatok egyszerűbb és ésszerűbb menedzselését biztosítja, de ma már számos úgynevezett mediációs lehetőséget is magában rejt, legyen szó az üzenetek szűréséről, adat vagy metaadat alapján történő útvonalválasztásról, vagy különféle transzformációkról.

A dolgozat első két fejezetében bemutatom az ESB architektúrát. Két nagy gyártó (IBM, Oracle) ESB termékét is ismertetem. Ezután a Spring keretrendszert mutatom be, ami hármas szerepben is fontos;

• egyrészt Spring alapon lehet (SOAP) web szolgáltatásokat készíteni,

• másrészt Spring alapon lehet alkalmazásokat kialakítani,

• harmadrészt Spring alapon (is) lehet ESB rendszert létrehozni; ez a Spring Integration (SI), ami dolgozatom fő témája.

Dolgozatomban a Spring-et az első és a harmadik szempontból alkalmaztam.

Az ötödik fejezetben megtervezem és megvalósítok egy SOAP webszolgáltatást, melynek futtatására két módszert is ismertetek. A következő két fejezetben egy Spring Integration alapú ESB megoldás tervezését és annak implementálását mutatom be az elképzelt integrációs logikával és a szükséges konfigurációkkal együtt.

Az utolsó két fejezetben az elkészített megoldás tesztelését, majd a konkrét Spring Integration korábban ismertetett ESB termékekkel történő összehasonlítását írom le; összehasonlítom az ESB nélküli és az SI-ESB-vel összekapcsolt rendszer futási időit több teszteset segítségével, és bemutatom az SI-ESB előnyeit, illetve hátrányait a két nagy ESB- gyártóval összevetésben.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.