Épület villamos hálózatának tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szedenik Norbert
Villamos Energetika Tanszék

Szakdolgozatomban egy társasház villamos hálózatának megtervezését tűztem ki célul, mely megfelel a vonatkozó műszaki előírásoknak, a mai kor felhasználói elvárásainak, biztonságosan üzemeltethető, a fogyasztás későbbi növekedése esetén bővíthető, illetve gazdaságosan kivitelezhető.

Először is kutatást kellett végeznem a hatályos szabványokat, rendeleteket, illetve törvényeket illetően. Ezt követően megvizsgáltam a kisfeszültségű, közcélú hálózatra csatlakozás feltételeit, mely lényegében előirányozta a tervezés további lépéseit. Meghatároztam a felhasználási helyeken várhatóan üzemben tartott háztartási és egyéb villamos készülékek listáját, hogy ezek teljesítményéből kiindulva a várható terhelésre méretezhessem a hálózatot. A tényleges teljesítményigény becslésének nehézsége miatt a továbbiakban a szabvány által meghatározott, a távlati növekedést figyelembe vevő méretezési teljesítményt vettem alapul. Ezután a szabványok, illetve szakkönyvek által bemutatott számítási és méretezési módszerek felhasználásával meghatároztam az alkalmazható vezetékek legkisebb keresztmetszetét és a túláramvédelmi készülékek paramétereit, szem előtt tartva az érintésvédelem szempontjait is. Számítást végeztem a zárlati áramok nagyságára vonatkozóan, melynek segítségével ellenőriztem a védelem zárlati szelektivitását, valamint a vezetékek termikus szilárdságát. Az előírt feszültségszint betartásához ellenőriztem a feszültségesés értékét. A napjainkban elterjedté vált elektronikus áramköröket tartalmazó háztartási, informatikai és szórakoztató elektronikai készülékek védelmének érdekében túlfeszültség-védelmi készülékeket terveztem a rendszerbe.

Végül a számított paraméterek alapján elkészítettem az épület méretlen, és az egyik lakás mért hálózatának elvi kapcsolási rajzát, amely véleményem szerint közvetlenül felhasználható egy engedélyezési, illetve kiviteli terv alapjaként.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.