Épület villámvédelmének tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szedenik Norbert
Villamos Energetika Tanszék

Diplomatervem kitűzött célja az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabvány első és második kiadásának megismerése, vizsgálata, villámvédelmi kockázatelemzés és az az alapján történő villámvédelmi tervezés gyakorlati oldalának megismerése és alkalmazása.

Egyetemi tanulmányaim alatt részmunkaidőben dolgozni kezdtem az UVATERV ZRT tervezőirodánál, mint tervezőmérnök gyakornok. Az ott szerzett másfél éves tapasztalatomat, valamint az egyetemen szerzett villámvédelmi és egyéb szakmai ismereteimet is felhasználtam a diplomaterv készítéséhez.

A mai rohanó világban gyors és minőségi munkát várnak el a tervezőktől is. Az ebben rejlő ellentmondásra a közmondás is rávilágít: „Jó munkához idő kell.” Az informatika fejlődésével lehetőség nyílt a hatékonyság növelésére a tervezői munkában is. Így a rajzolásra és a számítások végzésére is készültek szoftverek. Az a tervező, aki ma nem használja fel ezeket munkája során, az nem expeditív, nem tud (hosszú távon) versenyben maradni versenytársaival szemben.

Tervezői munkám során megismerkedtem két villámvédelmi számításokat segítő programmal. Az egyik az OBO Bettermann cég ViKoP 2014 nevű programja, a másik Dehn und Söhne cég DEHNsupport Toolbox nevű programja. Az utóbbinak több tanfolyam keretében elsajátítottam a használatát. (Azt is megtanultam, hogy a programmal nem szabad könnyelműen bánni és körültekintően kell benne felépíteni a fizika szabályaira alapuló modellt. A programot felhasználtam a diplomatervem készítése során is.)

A szabványt megismerve rámutattam annak néhány hiányosságára és helyenként problémás értelmezésére.

Kockázatelemzést végeztem az MSZ EN 62305 szabvány első és második kiadása alapján egy fiktív, multifunkciós repülőgéphangárra, amihez iroda helyiség és műhely is tartozik. A választott feladat bonyolultságát fokozta a hangárban levő nagy kiterjedésű robbanásveszélyes zóna, amit a bent parkoló repülőgép és annak 1,5 m-es buborékszerű környezete, valamint a padlószinttől 0,5 m magasságig terjedő tér határoz meg. Vizsgáltam, hogy milyen zónákra és övezetekre való bontással lehet az építményt a szabvány előírásainak megfelelően, műszakilag helyesen és célszerűen felbontani. Értékeltem a jelentkező kockázatokat, majd védelmi intézkedéseket választottam és optimalizáltam költséghatékonyságra törekedve, a biztonsági szempontokat és műszaki korrektséget szem előtt tartva.

Kiértékeltem a szabvány különböző kiadásai alapján kiszámított eredményeket, összehasonlítottam őket és megterveztem a kockázatelemzések eredményei alapján az építmény külső villámvédelmi rendszerét.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.