Épületautomatizálási rendszer tervezése mikrokontrollerrel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Iváncsy Szabolcs
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A diplomaterv témája egy épületautomatizálási rendszer tervezése és implementálása. A rendszer alapvetően automatikus működésre van tervezve, tehát nem a távoli hozzáférésen van a hangsúly hanem inkább azon hogy tetszőlegesen bonyolult vezérlési feladatok végrehajtására is alkalmas legyen külső beavatkozás nélkül. Ezt egy rugalmas vezérlőegység biztosítja amely saját utasításkészlettel rendelkezik és a felhasználó által előre megírt és lefordított programot hajtja végre. A vezérlőegység és a vezérelt periféria modulok egy LAN hálózaton kapcsolódnak egymáshoz és UDP alapú kommunikációt használnak. A felhasználó egy kliensprogram segítségével bármelyik modulhoz hozzá tud férni és át tudja konfigurálni tetszés szerint. A hardvereszközök moduláris felépítésűek, amelynek köszönhetően könnyen módosítható az egyes periféria modulok konfigurációja. Meghibásodás esetén pedig nem kell az egész periféria modult kicserélni hanem elég csak a hibás egységet, amivel jelentős költségeket takaríthatunk meg. A rendszer működése során naplózási tevékenységet is folytat amit a felhasználó bármikor megtekinthet és hasznát veheti például a vezérlőprogram hibáinak feltárása során. A diplomaterv keretében megvalósitásra került egy vezérlőegység, egy periféria egység és a kliensprogram. Elkészült egy assembler program is amelyet a vezérlőprogram fordításához használhatunk. A dolgozatban részletezzük a hardvereszközök felépítését majd a periféria modulok és a vezérlőegység működését tárgyaljuk részletesen. Ismertetjük a kliensprogramot, utána pedig a vezérlőprogram fejlesztésének folyamatát tekintjük át részletesebben. A dolgozat végén a rendszer továbbfejlesztési lehetőségeire adunk néhány példát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.