Épületinformatikai rendszer mobil vezérlő egységének fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Kiss Domokos
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A két féléves diplomatervezési feladatom a Conet Kft-nél egy mobil vezérlő egység prototípusának megtervezése volt. A cég egy épületinformatikai rendszert fejleszt, melynek egyik részegységét terveztem meg.

Megismerkedtem az elvégzendő feladattal, átfogó képet kaptam az egységgel szemben elvárt működést illetően. Megismertem az alkatrészek kiválasztásának szempontjait, a velük szemben támasztott követelményeket, és a mellettük szóló érveket. Kiválasztottam a feladat megoldásához legjobban illő processzort. A specifikációt, a felhasználói és tervezői szempontokat az első fejezet taglalja.

Tanulmányoztam a megvalósítani kívánt funkciókhoz szükséges elméleti alapokat és kommunikációs interfészeket, majd megterveztem az áramköri elemek közötti összeköttetéseket, a kapcsolási rajzot, melynek felépítését a második fejezet írja le.

A tervezés során egyik fő szempont egy megbízható áramkör létrehozása volt, ezért diplomatervezésem harmadik fejezetében kitérek a jelintegritásra, ismertetem a legfőbb problémákat, majd azok megoldásait. Az elméleti alapok helyességét szimulációkkal bizonyítom, melyek segítségével az áramkör megfelelő működését ellenőrizhetjük.

A negyedik fejezetben a megtervezett kártya fizikai kialakítását mutatom be mechanikai és elektromos szempontok figyelembevételével. A tervezett egység egy fejlesztői kártya, ezért a feladatban meghatározott funkciókon túl több perifériát és csatlakozást is a kártyára terveztem.

A gyártás és összeszerelés megszervezése után elvégeztem az első teszteket a kész eszközön. A kártya programozását az utolsó fejezet ismerteti.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.