Erezett jellegű területek detektálása és vizsgálata mammográfiás felvételeken

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pataki Béla József
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Szakdolgozatom célja az erezett jellegű területek detektálása, körülhatárolása és osztályozása röntgen mammográfiás felvételeken. A problématerületet alaposan körüljártam, a szakirodalom idevonatkozó megoldásait tanulmányoztam és kiválasztottam azokat a módszereket, amikkel a feladatot hatékonyan megoldhatom.

A megoldás során egy bináris élképet hoztam létre, ami a detektált erezetet tartalmazza. Az élkép előállítását csővezeték hierarchiába szervezett modulok végzi el. Az első modul végzi a mammográfiás felvételek lényegkiemelését, azaz az erezett területek kiemelését környezetükből. A lényegkiemelést, az erre a célra széles körben alkalmazott Gábor szűrővel valósítottam meg. A második modul végzi az erezett területek felismerését. Ennek a feladatnak az elvégzésére egy él detektálási módszert alkalmazok, a line operátort. A harmadik modul végzi a lényegi információk kiszűrését és az élkép előállítását, amit egy általam tervezett eljárás végez. Ebben a modulban kiszűrésre kerülnek a lényegtelen apró erezetek és szemcsék, az emlő határvonalai és a mikrokalcifikációk következtében létrejövő foltok. A csővezeték utolsó modulja az élkép alapján jellemző mértékeket határoz meg, mint az erezettség sűrűsége, párhuzamossága és metszéspontjainak száma.

A kapott eredmények vizsgálatához és teszteléséhez létrehoztam egy nyolcvan képből álló képadatbázist, ami tartalmazza a mammográfiás felvételeken általánosságban előforduló erezeteket. Az eljárás működését vizsgáltam az adatbázis képein, a kapott eredményeket elemeztem és belőlük következtetéseket vontam le.

Az eljárás különböző mammográfiás felvételek esetén is képes volt az erezett területek megfelelő detektálására, a detektált területeket jól körülhatárolta és megfelelő jellemzést adott róluk.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.