Erőforrás kezelés LTE alapú rendszerekben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Imre Sándor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A XXI. század elején is töretlen számítástechnikai fejlődésnek köszönhetően a mobil kommunikáció jelentős mértékben átalakult. Az ugrásszerűen növekvő felhasználói igények kiszolgálása érdekében új, az alapoktól újragondolt és hosszútávon is fenntartható megoldások alkalmazása válik szükségszerűvé. Az ügyfelek és szolgáltatók számára is ideális megoldást a negyedik generációs mobil hálózati technológia hozhatja el, ezzel biztosítva a szektor hosszú távú sikerességét.

Dolgozatomban áttekintést nyújtok az újgenerációs mobil hálózati technológia elméleti alapjairól, külön kitérek az OFDM alapú rádiós hozzáférés működésére, valamint bemutatom az LTE rendszerek alapjait. Az elméleti rész második felében áttekintem a rádiós hozzáférés alapjait, külön kitérve az erőforrások elosztására és kezelésére, végül megvizsgálom a cellás rendszerek elméleti hátterét, kiemelve a femtocellás rendszerek előnyeit és hátrányait is.

A diplomamunkám célkitűzésének megfelelően az elméleti összefoglalót követően egy OFDM alapú rendszer erőforrás tervezésére alkalmas program elkészítésének lépéseit követem végig. Ebben kitérek a tervezés és megvalósítás során használt hozzáférési közeg modellezésére, és a felhasználói igények szerint kialakított úgynevezett felhasználói profilok megtervezésére. A tervezés utolsó lépéseként bemutatom az általam számításba vett döntési mechanizmusokat, amelyek segítségével megfelelő szolgáltatás-minőség biztosítható úgy, hogy figyelembe vesszük a felhasználók igényeit és a hozzáférési közeg adta lehetőségeket is.

Utolsó lépésként az általam implementált rendszer segítségével modellezem az egy femtocellán belül tartózkodó felhasználók viselkedését és a cellához tartozó erőforrás-kezelési módszereket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.