Erőművi kapacitásigények elemzése a villamosenergia-piaci változások tükrében

OData támogatás
Konzulens:
Sőrés Péter Márk
Villamos Energetika Tanszék

A villamos energia használata mindennapi életünk során elengedhetetlen, ezért a fogyasztók igényeinek kielégítése a legfontosabb feladat a villamosenergia-piacon. A mindenkori fogyasztás csak a kereslet és kínálat egyensúlyban tartásával biztosítható, mivel a villamos energia nehezen, kismértékben tárolható. A folyamatosan változó keresletet a kínálatnak követnie kell, hogy kialakuljon az egyensúly, mely megfelelő forrásszerkezetű erőműparkkal érhető el. Mivel a jelenlegi piacon önálló, legtöbbször magántulajdonú energiavállalatok működtetik az erőműveket, akiknek az az érdeke, hogy minél nagyobb profitra tegyenek szert, ezért nem feltétlenül biztosított, hogy mindig az optimális költségű forrásösszetétel látja el egy adott régió villamosenergia-ellátását. Így megfelelő kapacitásmix eléréséhez szükség van olyan jövőbe tekintő, a megfelelő ellátást megalapozó tanulmányokra, melyek segíthetik az optimális forrásösszetétel kialakítását.

A változó villamosenergia-szükségletek kielégítése eltérő erőműtípusokkal történik, melyek költségösszetételei szintén különböznek egymástól. Egy ilyen többféle erőműtípussal dolgozó modellel, a szűrőgörbe modellel foglalkoztam, mely gazdasági szempontok szerint, az egyes erőművekhez tartozó költséggörbék, valamint egy régióhoz tartozó rendszerterhelési görbe alapján határozza meg a terület optimális forrásszerkezetét.

A dolgozatban bevezetésként ismertetem a feladatot, valamint a tanulmány felépítését. Elsőként a modell működése szempontjából kulcsfontosságú, bemeneti adatokat, az erőművek költségeit határozom meg különböző költségtípusaik szerint (tőkeköltség, tüzelőanyag-költség, stb.). Az erőművi technológiákra meghatározott költségek ismertetése után a piaci szereplők által működtetett villamosenergia-piac működését mutatom be röviden, melyet a szűrőgörbe modell részletes leírása követ.

A modell nem minden erőművi technológiát, illetve piaci helyzetet tud kezelni alapesetben, ezért fejlesztéseket eszközöltem, melyek segítségével pontosabban leképezhető a villamosenergia-piac kínálati oldala. A fejlesztések közül az időjárásfüggő erőművek megfelelő leképezését, villamosenergia-tárolók modellezését és a fogyasztásoldali befolyásolás lehetőségét építettem be a modellbe, melyeket a keresleti oldalon képeztem le. A modellt és a fejlesztéseket Matlab környezetbe implementáltam, mellyel a magyar villamosenergia-piac különböző esetei vizsgálhatóak. A megvalósított újításokon kívül egy további, a modell pontosságát növelő fejlesztés, az energiamennyiségre fajlagosított fix költségek és a kihasználtság összefüggésének megvalósítása is cél volt, melyre megoldási javaslattal állok elő. Végül különböző, a jövőben elképzelhető piaci helyzetek hatására kialakuló kapacitásösszetételeket elemzek, melyek segítségével elérhető a megfelelő ellátásbiztonság az egyes szcenáriók szerint.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.