Erősítő alapáramkörok zajtényezőjének vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Szombathy Csaba Zoltán
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Ez a szakdolgozat a zajjal foglalkozik, ezen belül is részletesebben a zajtényezővel, illetve annak megmérésével. Az igény egy, főként optikai vevőkben alkalmazott, transzimpedancia-erősítő zajtényezőjének vizsgálata kapcsán merült fel. Ennek elvégzéséhez szükséges a zajok általános megismerése, a mérnöki kezelése és vizsgálata.

A dolgozat első fejezetei a zajok matematikai leírásával foglalkoznak, majd ezek ismeretében néhány, elektromos áramkörökre jellemző, zaj kerül bemutatásra. Pusztán matematikai modellekkel nagyon körülményes tervezni, ezért bevezetésre kerül a zajtényező, amely a fizikai szemléletet közelebb emeli a mérnökihez. A zajtényező ennek köszönhetően részletesebb bemutatásra kerül. Az ezt követő fejezetekben annak vizsgálata lesz középpontban. A vizsgálat része, hogy pontosan meg lehessen mérni, ezért számtalan mérési eljárás kerül bemutatásra, illetve a mérést pontatlanná tevő hibák kiküszöböléséről is szó esik.

A zajok elméleti összefoglalása után a transzimpedancia-erősítő kerül egy gyors bemutatásra. Egy ilyen áramkört legyártunk, amelyen méréseket tudunk majd végezni. A szakdolgozat utolsó nagy fejezete erről fog szólni, a mérés részletes bemutatásáról, előkészületeiről, végrehajtásáról, kiértékeléséről.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.