Érvelési rendszerek gyakorlati alkalmazása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Strausz György
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az érvelési rendszerek a vita és meggyőzés számítógépes modelljei, céljuk az emberi érveléshez hasonló működés, ami a konfliktusban álló információkból érvek kialakítását és minősítését jelenti. Ezek a rendszerek érvek súlyozását, kiértékelését vagy összehasonlítását is megvalósíthatják. Elmondható róluk, hogy a döntéstámogató rendszerek új fajtái, mert ezek is támogatják a döntéshozást, de más módon: érvek készítésével, érv gráfok rajzolásával, érvek kritikus kiértékelésével formális modellt használva. Érvelési rendszerek használhatóak emberek közti viták során, a résztvevők a természetes nyelvű szövegből érveket alakíthatnak ki érvelési diagramok, sémák segítségével, melyeket utána kiértékelhetnek különböző bizonyítási sztenderdekkel. Ezek a rendszerek használhatóak Online Dispute Resolution alkalmazásokban, elektronikus demokrácia programokban, üzleti megbeszélések során, tanuláshoz.

A dolgozat bemutatja az érvelési rendszer fogalmait, mint érvelési keretrendszer, bizonyítási sztenderd, párbeszéd, érvelési séma, és ismerteti az érvek kiértékelésének lépéseit. Néhány érvelési rendszer alkalmazáson keresztül, illusztrálom a lehetséges használatát az ilyen rendszereknek. A dolgozatban megvizsgálom a döntéstámogató rendszerek és az érvelési rendszerek közötti kapcsolatot, amit egy példán szemléltetek. Célom egy olyan érvelési rendszer fejlesztése volt, ami Szemantikus Web technológiákat használ, érvek struktúrák készíthetőek benne, amiken különböző következtetések végezhetők. A bemutatott modell megmutatja, hogyan használható a Szemantikus Web elemei, mint például az URI (Uniform Resource Identifier), az RDF (Resource Description Framework), az OWL (Web Ontology Language), az SWRL (Semantic Web Rule Language) érvelési rendszer fejlesztéséhez. A dolgozat felvázolja, hogyan készíthető egy valós problémából érvelési modell, és hogyan használható az elkészült érvelési rendszerben. A dolgozat végén bemutatom, hogy az általam kialakított rendszerben hogyan működik az érvek kiértékelése és ez hogyan támogatja egy vita elemzését.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.