Eseményfeldolgozás és loganalízis együttes tervezése és adatvezérelt paraméterezése

OData támogatás
Konzulens:
Gönczy László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A dolgozat azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet a loganalízis és az eseményfeldolgozás összekapcsolásával rendszerek működését elemezni, majd ennek segítségével valós időben a rendszer jövőbeli állapotára vonatkozó következtetéseket levonni. Az elemzést a logokban szereplő idősorokra jellemző minták alapján végezzük. Ez alapján jósolhatunk meg például kritikus helyzeteket.

Jelen dolgozat azt a folyamatot mutatja be, melynek során a logok adatsoraiban jellegzetes mintákat szeretnénk találni a shapelet keresés módszerével, majd a megtalált shapeletek alapján végezhetjük az újonnan keletkező adatsorok osztályozását. A mintakeresés többdimenziós adatsorokban is megvalósítható.

A dolgozat a módszerrel kapcsolatos alapfogalmak ismertetése után nagy vonalakban leírja a számítás algoritmusát és a mintakeresés időigényes folyamatának optimalizálását megvalósító módszereket. Bemutatja az offline és az online diagnosztika jellegzetességeit, illetve a szemantikus információ felhasználását a paraméterezés meghatározásában. Végül esettanulmányokon keresztül szemlélteti a különböző alkalmazási lehetőségeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.