Eseményfeldolgozás modellalapú támogatása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gönczy László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az informatikai eszközök fejlődésük következtében egyre komplexebb, egyre nagyobb struktúrát alkotnak, amelyek már megkövetelik a felügyeleti rendszerek működését. Azonban már nem elegendő e felügyeleti rendszerek működését biztosítani, azokra gondosan megtervezett és implementált ellenőrző folyamatokat kell telepíteni.

Az informatikai rendszerekben keletkező események és az azokat kezelő eseménykezelési eljárások fontos összetevőkké váltak a fejlődés során. Informatikai infrastruktúrákban keletkező események együttes és összefüggő kezelési megvalósításának alapja lehet egy közös modellben történő felírás. A bemutatásra kerülő modell két elterjedt infrastruktúra menedzsment (monitorozó és konfigurációmenedzsment) megoldás modelljeiből építkezik, ezáltal mindkét rendszer továbbította információt képes kezelni.

A komplex megfigyelés céljából a felügyelt infrastruktúrára teljességi és helyességi kritériumok kerültek kialakításra, amelyek magukban hordozzák, hogy a rendszer üzemszerű működésnek megfelelő állapotban van, avagy sem. Az eseménykorrelációk feltérképezésével pedig a felügyeleti rendszerek számára egy egyszerűsítő módszert kínálok, amellyel a fellépő események tovagyűrűzését az egész infrastruktúrán ignorálni lehet.

A kritériumok kialakításának célja, hogy minősített működés jöjjön létre a szabványoknak megfelelő automatikus felügyelet biztosításával. A kidolgozás során tanulmányoztam a leginkább elterjedt informatikai szabványokat, ajánlásokat és legjobb gyakorlatokat (ITIL, COBIT) valamint a Sarbanes-Oxley törvény követelményeit.

A kritériumok tervezési időben történő validálásával a rendszert tervezési időben lehet ellenőrizni és a tervezési folyamatot teljes felügyelet alatt tartani. A futási időben történő elemzéssel folyamatos ellenőrzés alatt lehet tartani a rendszert, hogy ténylegesen a tervezettnek megfelelően, üzemszerűen látja el a működését a különböző esemény bekövetkezés előfordulások függvényében.

A kritériumok deklaratív nyelven történő megfogalmazása és hatékony modell-transzformációs, ellenőrző, lekérdező eljárások segítségével bemutattam, hogyan lehet ezeket a kritériumokat implementálni és ténylegesen a tervezési folyamat során folyamatosan validálni. Ezen felül a felhasznált IncQuery eszköz a skálázhatóság tulajdonságával is rendelkezik, hiszen inkrementális modellellenőrző technológiájával magas elemszámú modelleken is hatékony működésre képes.

A közös modellre megfogalmazható kritériumok képviselik azt a hozzáadott értéket, amely alapján a közös modell megalkotása és fenntartása egy menedzsment szemléletű döntést is megalapoz, és létjogosultságot ad egy modellalapú eseményfeldogozó rendszer kialakítására és működtetésére.

A magas szintű felügyelet hatékony támogatója lehet egy magas rendelkezésre állású, szolgáltatás biztos rendszer kialakításának, gazdaságos és eredményes működtetésének.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.