Esőintenzitás meghatározása műholdas rádiócsatorna vételi jelszintjéből

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Rieger István
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Az Alphasat TDP#5 kísérlet célja az, hogy felmérje a Ka, Q, V sávok használhatóságát a műholdas kommunikációban, ezzel lehetőséget teremtve a rendelkezésre álló sávszélesség kiszélesítésére. Egy ESA-val (European Space Agency) kötött szerződés keretein belül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék is részt vesz ebben a projektben. A szakdolgozatom elkészítése során utánanéztem annak, hogy a tanszéken létesített vevő állomáson az Alphasat műholdról vett és rögzített Ka-(19.7 GHz), illetve Q (39.4 GHz) sávú modulálatlan vivő jelszintjei hogyan függenek az észlelt esőintenzitástól, illetve hogy a kapott összefüggések mennyire egyeznek meg az ITU-R ajánlásaival.

Első lépésben az ITU-R ajánlások alapján kiszámoltam a jelterjedésre vonatkozó paramétereket az adott frekvenciákra és polarizációkra, továbbá a publikációkban megadott egyenletek segítségével meghatároztam, hogy ideális körülmények között miként függ az esőintenzitástól a vett vivők jelszintjének nominálistól való eltérése.

Ezután a MathWorks® Matlab program használatával feldolgoztam napi felbontásban az előforduló csillapítás és esőintenzitás adatokat. Következtetéseket vontam le, hogy egyes esetekben miért nem teljesül a két érték közötti korreláció és kiválasztottam a számításaimhoz megfelelő napokat. Vizsgáltam továbbá a tanszéken működő és az OMSZ közeli meteorológiai állomásán észlelt esőintenzitás értékek egyezését.

Később megvizsgáltam, hogy adott esőintenzitás mellett milyen gyakorisággal fordulnak elő az egyes csillapítás értékek. Ezt követően összehasonlítottam az észlelt, illetve az ITU-R szerint (csillapítás érték alapján) becsült esőintenzitás adatokat. Utána az esőintenzitás függvényében ábrázoltam az ITU-R csillapítás adatokat az általunk tapasztaltakkal együtt. Végezetül az általunk kapott csillapítás-, esőintenzitás érték párosokra illesztettem egy görbét az ITU-R mintájára meghatározva az egyenletek paramétereit. Az így kapott eredményeket összevetettem az ITU-R ajánlásban leírtakkal.

Külön köszönetet szeretnék nyilvánítani az OMSZ-nak (Országos Meteorológiai Szolgálat), hogy rendelkezésünkre bocsátotta a lágymányosi meteorológiai állomásukon észlelt esőintenzitás adatokat a vizsgál időszakra vonatkozóan.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.