Esőintenzitás mérése műholdas hullámterjedési kísérletekhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Csurgai-Horváth László
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Az Alphasat műholdat 2013. július 25-én lőtték fel, és két funkcióval rendelkezik. Egyrészt az Inmarsat vállalat műholdas mobiltelefon szolgáltatását biztosítja, másrészt négy tudományos kísérletnek ad helyet. Ezek közül az egyik, a TDP#5 jelű kísérlet célja, hogy felmérje a Q/V-sávok felhasználhatóságának lehetőségeit. A Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék ebben a kísérletben vesz részt. A félév során az esőzés hatásait vizsgáltam az Alphasat műholdról vett Ka- és Q-sávú modulálatlan vivők jelszintjeire, valamint a csillapításból adódó esőintenzitás értékeket hasonlítottam össze a tanszék épületének tetején működő meteorológiai állomáson található két esőmérő műszer által mértekkel.

Az első fejezetben röviden ismertetem az Alphasat műszaki paramétereit, valamint a műholdon található kísérleteket. Ezután a tanszéken működő vevőállomás bemutatása, illetve az Aldo Paraboni-kísérlet részletesebb leírása következik.

A második fejezetben ismertetem az esőintenzitás jelentőségét, valamint az esőintenzitás mérés fontosabb történelmi eseményeit. Ezt követően az intenzitásmérő műszerek leírása következik, különös tekintettel a tanszéken is üzemelő két műszerre (drop counter és tipping bucket). A fejezet második felében egy nagy volumenű kísérletsorozatról írok, melynek célja az egyes intenzitásmérő műszerek összehasonlítása volt különféle szempontok (pl. megbízhatóság, pontosság) szerint.

A harmadik fejezetben a vevőállomásról, illetve a meteorológiai állomásról gyűjtött adatok feldolgozási folyamatát ismertetem. Kitérek az adatokat tartalmazó adatsorok formátumára, valamint az elemzéshez szükséges képletekre. Bemutatom továbbá az adatok feldolgozásához szükséges Matlab-programok működését, illetve a jelszint csillapításának esőintenzitásra történő átváltásának folyamatát egy konkrét példán keresztül.

A negyedik fejezetben a kiértékelési folyamat után kapott értékek bemutatása és kiértékelése következik. A kiértékelés során ismertetem a kapott adatok közötti összefüggéseket, illetve megpróbálok magyarázatot adni az esetleges eltérésekre. A fejezethez kapcsolódó havi csillapításokat, illetve esőintenzitásokat ábrázoló grafikonokat a függelékben mutatom be.

Az ötödik fejezetben a félév során elvégzett munkám rövid értékelése következik, valamint kitérek az esőintenzitás mérésének jelentőségére a jövőben. Javaslatot teszek továbbá a mérések minőségének javítására, illetve a mérés továbbfejlesztésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.