Eszköz fejlesztése termikus interfész anyagok hővezetésének nagy pontosságú mérésére

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szabó Péter Gábor
Elektronikus Eszközök Tanszéke

Az félvezető eszközök fejlődésével az egységnyi felületen eldisszipált hőmennyiség is növekvő tendenciát mutat. Hogy az áramkörök túlmelegedését meggátoljuk, gondoskodni kell megfelelő hűtésükről.

Jelenleg a tervezés során felmerülő technológiai korlátok közül az egyik legfontosabb a hőelvezetés megoldása. Jó hővezető anyagok használatával a chip és a tokozás hűtőfelülete, valamint a hűtőlap és a környezet közötti hőellenállás értéke csökkenthető, így a szűk keresztmetszetet termikus szempontból a tokozás és a hűtőlap közötti rést kitöltő termikus interfész anyagok (TIM) hőellenállása jelenti. A TIM-ek fejlesztése új, a hővezetési együttható pontos és gyors mérésére alkalmas mérőrendszer kialakítását teszi szükségessé.

Dolgozatomban áttekintést nyújtok a legelterjedtebb TIM típusokról és hővezetési együtthatójuk mérésére szolgáló eljárásokról, különös tekintettel az ASTM D5470 szabványos mérési eljárásra. Bemutatom az általam készített szervomotoros mérőrendszer működési elvét, majd ismertetem felépítését. Bemutatom a mérőrendszer elemeinek választását illetve kialakítását ellenőrző számításokat, méréseket és szimulációkat, és a rendszer vezérlését megvalósító szoftvert.

A mérőrendszer képességeit kereskedelmi forgalomban megvásárolható hővezető pasztákon vizsgáltam. Az eredmények megismételhetőségét azonos minta többszöri mérésével, pontosságát a STATIM Statikus TIM Teszter eredményeivel összehasonlítva vizsgáltam.

A mérések jó ismételhetőséget mutattak, valamint az eredmények pontosságát a STATIM-mal készült mérések is alátámasztották.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.