Eszköz-monitorozó szolgáltatás

OData támogatás
Konzulens:
Paróczi Zsombor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az információs technológiák folyamatos fejlődése teret nyit a valós világ egyre nagyobb szeletének interneten keresztüli menedzsmentjére. Egyre inkább általános szükséglet, hogy nagyméretű eszközparkkal rendelkezünk és szeretnénk valós időben felügyelni a működésüket. Erre a célra már létezik sok különböző platform implementáció, sok közülük akár ingyenesen is használható. Dolgozatom célja, hogy egy saját megközelítésből adódó alternatívát állítsak elő, mely különös hangsúlyt fektet a bővíthetőségre és a modularitásra. A feladat elkészítésének alapját a MEAN stack (MongoDB – ExpressJS – AngularJS – NodeJS) képezi.

Dolgozatom első részében ismertetem az Internet of Things fogalmát és a kapcsolódó kommunikációs protokollokat, majd bemutatok néhány piaci alternatívát az IoT platformok terén. A megismert alternatívák segítségével felvázolok egy általános architektúrát, ami alapján megformázom a saját megvalósításom tervezetét.

Az általam készített szolgáltatás felhasználó oldali interfészeinek és a rendszer felépítésének tervét a második részben mutatom be. Részletesen kifejtem az egyes használt modulok célját és elhelyezkedését a szolgáltatáson belül és megtervezem a tárolandó adatokhoz kapcsolódó modelleket. Bemutatom továbbá azokat az elkészítendő webalkalmazásokat és eszközöket, melyek a szolgáltatás tesztelését teszik lehetővé.

Az implementációról szóló fejezetben konkrét példákkal demonstrálom az egyes alrendszerek megvalósítását, kiemelve az azok közötti kommunikációs protokollok használatát. Részletesen kifejtem az elkészült teszt alkalmazások felépítését és a szolgáltatás használatának módjait.

A szolgáltatást terheléstesztnek vetem alá és lehetővé teszem a komponensek skálázhatóságát. A skálázott rendszeren újra lefuttatom a teszteket és összevetem a kapott eredményeket.

Végezetül összefoglalom és értékelem az elvégzett munkát, valamint említést teszek a továbbfejlesztési lehetőségekről.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.