Európai kapacitás mechanizmusok elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vokony István
Villamos Energetika Tanszék

Az egységes európai energiapiac kialakításához szükséges jogszabályi és útmutatói háttér kidolgozása már 1996-ban elkezdődött az első energiacsomag megjelenésével, melyet rövid időn belül két kiegészítés követett. Az útmutatók ellenére a villamosenergia-piacok még ma is alapvető szabályozási és piaci hiányosságokkal küzdenek, amelyek hosszútávon az Európai Unió energiapolitikájának alappilléreit, a versenyképességet, a fenntarthatóságot és az ellátásbiztonságot veszélyeztetik. A piac bizonyos hiányosságainak kezelésére egy lehetséges megoldást jelenthet különböző kapacitásmechanizmusok implementálása.

Dolgozatomban az egységes energiapiac kialakulását és működését, a szabályozásához létrehozott irányelveket és az ebből adódó tiszta-energiapiaci problémákat vizsgálom, részletesen bemutatva a megújuló energiát hasznosító erőművek támogatásának hatását és következményeit, mint az átalakuló erőművi portfóliót és a beruházási ciklusok létrejöttét.

Részletesen bemutatom továbbá Európai Unió tagállamaiban megtalálható kapacitásmechanizmusok típusait és működési hátterüket, kiemelve a pozitív és negatív tulajdonságaikat. Elemzem az EU 12, a téma szempontjából szignifikáns tagállamában működő mechanizmusokat, azoknak a fogyasztói oldalról fontos attribútumait, mint a mechanizmus fenntartásának költségei és a várható ellátásbiztonsági színvonal változása kiesési mutatók bevezetésével.

Hazánk termelői portfóliója is változáson megy keresztül, amely aggodalomra ad okot. A hazai erőművi szektor összetételének és átalakulásának vizsgálata alapján, a várható fogyasztás növekedés tekintetében, és az EU-ban található kapacitás mechanizmusok tanulságaira támaszkodva elemzem a magyarországi helyzetet és egy kapacitás mechanizmus bevezetésére teszek javaslatot külföldi példa alapján.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.