Exit workflow fejlesztése SAP HR modulban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

Összetett vállalati struktúrákban gyakran problémát jelent a tervszerű feladatoktól eltérő ütemezésű és többszereplős tevékenységek időben történő befejezése.

A diplomatervemben azt szeretném bemutatni, hogy a dolgozók áthelyezése, elbocsátása milyen feladatokkal jár egy vállalatirányítási rendszerben fókuszba állítva a végrehajtási lánc szereplőit, teendőik időbeliségét. Mindezt az Exit Workflow projekten keresztül, melyben fejlesztőként vettem részt.

A projekt kívánt funkcionalitásának kivitelezéséhez meg kellett ismernem az SAP Business Workflow, Web Dynpro és Enterprice Portál technológiákat és feladataim során alkalmaznom kellett valamennyit. Számos esetben volt szükséges szakkönyvek tanulmányozása és konzultáció a tapasztaltabb fejlesztőkkel. Különösen fontos volt megérteni, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a különböző technológiák. Tervezést igényelt, hogy milyen interakció legyen megvalósítva közöttük, illetve ez mikor következzen be a folyamat életciklusában.

A projektbe a tervezési fázist követően kapcsolódtam be, mégpedig a dolgozó eszközeinek elszámoltatásával kapcsolatos fejlesztésekben és riportok készítésében. Mindkét terület esetében fontos volt megérteni azok folyamatban betöltött szerepét. Figyelembe kellett vennem a szereplők jogosultságait, ki mikor milyen tevékenységeket végezhet el.

Az eszközökkel kapcsolatos feladataim végigkísérték a teljes folyamatot, a megvalósításukhoz pedig szükség volt minden olyan technológiára, ami a projekt során alkalmazásra került.

Az általam fejlesztett riportok tájékoztatást adnak a rendszerben található elszámoltatások adatairól és azok történetiségéről. Az eszközökkel kapcsolatos tevékenységekre teszteseteket készítettem. Fejlesztői rendszerben, modul tesztek formájában. A funkcionalitás helyességét és a technológiák kapcsolódási pontjain történő megfelelő adatáramlást vizsgáltam.

A létrehozott rendszer teljesítette a megrendelő által támasztott követelményeket és átadásra került. Sikerült a dolgozói elszámoltatás során érintett minden szereplőnek meghatározni a feladatát és biztosítva lett, hogy minden körülmények között időben befejeződjön a folyamat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.