FAM elektrosztatikus védőruha vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Németh Bálint
Villamos Energetika Tanszék

A Feszültség Alatti Munkavégzés (FAM) a villamos energiát felhasználó sok millió ügyfél folyamatos, szolgáltatás szünetelése nélküli, magasabb színvonalú kiszolgálásának egyik korszerű technológiai eszköze. Alkalmazásával csökkenthető a szerelési munkalatok miatti áramszünetek száma illetőleg időtartama, legyen az akár tervszerű, akár nem tervezett (üzemzavari) beavatkozás.

Mivel a munka végzése közben azok a fémszerkezeti részek, amelyeken a szerelő tevékenységet folytatja feszültség alatt állnak, ezért szigorú előírások vonatkoznak az előkészületekre, a munkafolyamatokra és az utómunkalatokra egyaránt.

A szakdolgozat első részében a FAM-ról szeretnék adni egy átfogó leírást illetve a biztonsági szabályzaton keresztül ismertetem az előírásokat, hogy betekintést nyerhessünk, milyen szigorúan tér ki a FAM munkavégzés minden apró részletére.

A következő részben a FAM tevekénységek három munkamódszerét, ezek feltételeit, a tevekénységet végző személyek feladatát, a használt szigetelő eszközöket és az eszközök állapotára vonatkozó előírásokat mutatom be. A módszerek ismertetését követően egy konkrét technologián keresztül bemutatom a FAM gazdasági előnyeit is.

Végül az utolsó részben összehasonlítok két villamos ív elleni védelemnek számítási módszerét és összehasonlítok különféle védőöltözékeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.