FMCW gépjármű radarok vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Seller Rudolf
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A dolgozat két témát tárgyal: Az FMCW radarok témakörét és a reflexiómentesített kamrák ,,W'' tartományban jellemzően alkalmazott fajtáját, a téglalap alakú kamrát.

Az egyesített cél egy radar és egy radarteszter szimulációval történő vizsgálata a kamra szimulációs eredményeit integrálva. Az FMCW-technika működésének szemléltetésére két

program készült. Ezek két különböző oldalról világítják meg a témakör sajátságait. Az első egy megértést segítő modul, amely szemlélteti a legfontosabb radar-paraméterek közti összefüggéseket,

és ezzel együtt garantálja, hogy a radar inicializációja értelmes bevitelt ad. A másik program egy természetes felhasználói hozzáállást modellez, és megmutatja,

hogy a gyakorlati problémák milyen követelményeket támasztanak a felhasználni kívánt radarral szemben.

A reflexiómentesített kamra vizsgálata megannyi kompromisszummal terhelt, ennek ellenére feltehető, hogy a szimulációs eredmények

közelítik a valóságot. Az az állítás fogalmazódott meg, hogy ,,W'' sávban a legtöbb gyakorlatban alkalmazott árnyékolt szoba vizsgálható sugárkövetéssel.

A szimuláció azt is kimutatta, hogy egy piramis-abszorberekkel felszerelt szoba általánosságban a hegyes beesési szögekre nézve csillapít erősen.

A tompább szögekre nézve a csillapítás kb 45 foktól kezdve drasztikusan csökken. Ebből a szempontból nézve amennyiben egy fent leírt radarteszteres vizsgálatra kerül sor,

kifejzetten előnyös, ha a két eszköz között nincsen túl nagy távolság. Tény viszont, hogy ekkor a relatív úthosz-különbségek megnőnek.

A két terület összekapcsolása az elvárásoknak megfelelően kimutatta, hogy a kamrában eltérő útvonalakon célbaérő hullámok az úthossz-különbségekből adódó eltérő késleltetések miatt

nem létező céltárgyakat visznek a radar látóterébe.

Egy megoldás lehet a problémákra, hogy ha a gyakorlatban a szimulációhoz hasonló hatásokkal szembesülünk, akkor ismervén a jelenségek okát, programból szűrjük a zavart.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.