FPGA alapú celluláris automaták

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fehér Béla
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A szakdolgozat a celluláris automaták elméleti hátterét, gyakorlati alkalmazásait és FPGA implementációjukat ismerteti. A celluláris automata egy diszkrét téren értelmezett modell, ami a tér egyes pontjaihoz állapotokat rendel. Az állapotok az időben párhuzamosan, egy lokális szabály szerint változnak. A celluláris automatákat hatékonyan lehet a képfeldolgozásban használni. A dolgozatban két képfeldolgozási probléma celluláris automatával történő megoldását írom le: impulzuszaj szűrés és szkeletonizáció. Mindkét alkalmazás esetén részletesen bemutatom a feladatot megoldó celluláris automata felépítését. A működést példákon keresztül demonstrálom, az eredményeket kvantitatív módon is értékelem.

A celluláris automaták FPGA megvalósítási lehetőségeit és a két konkrét automata realizálását alaposan áttekintem. Mindkét feladatnál részletesen bemutatom a megtervezett architektúrát, annak szimulációját, és ismertetem a teljes FPGA-n megvalósított rendszert. Kitérek az FPGA megvalósítás előnyeire és végül értékelem a szerzett tapasztalatok alapján a celluláris automaták alkalmazásának eredményeit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.