FPGA áramkörben megvalósított multicore rendszerek vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Wacha Gábor József
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Igen elterjedt az FPGA-ban megvalósított mikroprocesszoros rendszerek használata, a tech-

nológia fejlődésével viszont már nagy processzor hálózatok, ún. multi- és many-core rend-

szerek is. Ezen hálózatok számítási teljesítménye azonban nagy mértékben függ a magok

közti kommunikációs csatorna megvalósításától, ezért szakdolgozatomban az FPGA áram-

körben megvalósított sokprocesszoros rendszerek jellemző tulajdonságainak skálázódását

vizsgáltam.

Ismertetem a gyakran alkalmazott multi-core rendszerek főbb jellemzőit és a köztük lé-

vő különböző kommunikációs lehetőségeket. Bemutatom és gráfelméleti tulajdonságokra

vezetem vissza a hatékony processzorok közti adatcsere feltételeit, így a különböző kom-

munikációs topológiák hatékonysága könnyen becsülhető.

A processzorhálózatok létrehozásához szükség volt egy saját fejlesztésű kommunikációs

modul elkészítésére, az ún. Routerre. Segítségével akár több processzor között is könnyedén

kommunikációs csatorna építhető ki, így sokprocesszoros rendszerek is egyszerűen létrehoz-

hatók. Az így kapott rendszereken a processzorszám függvényében vizsgáltam a maximális

működési frekvenciát, slice felhasználást, teljesítmény felvételt és végül a fordító különböző

folyamatainak futásidejét.

A mérési eredményeket minden topológiára vonatkozólag táblázatos és grafikonos formá-

ban is megadtam, utóbbira a könnyebb elemezhetőség érdekében trendvonalat illesztettem.

A mérési eredmények ismertetése után azok elemzése és a következmények levonása követ-

kezik, majd az összehasonlításuk a többi topológiával.

A mérések gyűrű, csillag, rács és tórusz topológiájú many-core rendszerekre történtek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.