Faktoranalízis számítógépes paleográfiai alkalmazása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Hosszú Gábor
Elektronikus Eszközök Tanszéke

A paleográfia írásos emlékek megfejtésével és értelmezésével foglalkozik. Tárgya, ezen emlékek keletkezési körülményeinek átfogó vizsgálata. A dolgozat ezen a területen alkalmazott, informatikai módszerekkel végzett kutatás leírása.

Az alkalmazott informatika által széles körben használt mérnöki modellezés és gépi tanulás eszközeinek felhasználásával, elemezve a paleográfiai kutatások által feltárt írásos emlékeket, segítséget nyújt az íráskutatás egyes problémáinak megoldására.

A biológiai rendszertanban használt filogenetika szemlélete, alkalmas az írások rokonsági kapcsolatainak feltárására is, hiszen a fajok rendszerezésének alapjaként szintén rokonsági kapcsolatokat tekint, melyek a törzsfejlődés során alakultak ki. Ilyen időbeli fejlődést tükröz az írásos emlékekről összegyűjtött adatbázis is, amely a történelem során született kultúrák egymásra hatásának, népek vándorlásának, keveredésének eredménye.

Az adatbázis feldolgozására fejlesztett szoftver, gépi tanulási módszerekkel elemzi az írásokat, a közöttük lévő rokoni kapcsolatok feltárása érdekében és modellezi azok fejlődését. Képes információkat adni újonnan felfedezett, ismeretlen írások, feliratok keletkezési helyének, származásának meghatározásához.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.