Fázisvezérelt antennarendszerek iránymérési algoritmusainak implementálása LabView környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dudás Levente
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Napjainkban az intelligens antennák felhasználása egyre nagyobb teret hódít azokban az alkalmazásokban, ahol szükség van a mindenkori környezethez adaptálódó rendszerekre. A fázisvezérelt antennarendszereket mind polgári, mind pedig katonai alkalmazásokban előszeretettel alkalmazzák a robusztus tulajdonságaik miatt. Alkalmazásukkal sajátos módon, elektronikusan vezérleve alakíthatjuk ki az adott körülményekhez legjobban illeszkedő nyalábformákat. A dolgozat részletes elemzést ad az ilyen elven működő antennarendszerekről. Az első szakaszban elméleti levezetéseken keresztül vizsgálom meg az antennarendszerek kívánt módon való működéséhez szükséges feltételeket, valamint a tervezésnél használt megfontolásokat. A későbbi fejezetekben a fázisvezérelt antennarendszerek fő elvei és a működése során használt nyalábformáló és iránybecslő algoritmusok kerülnek ismertetésre. A dolgozat záró szakaszában egy a gyakorlatban is megvalósított rendszerrel végzett méréseket mutatok be, az elméletben megismertek demonstrálására.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.