Fehérje-alapú számítógépes áramkörök megvalósíthatóságának vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Rakos Balázs
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Szakdolgozatomban bemutatok több Coulomb csatolt protein alapú kapcsolást, amely alkalmas lehet ternáris logikai számítások nagyfrekvenciás végrehajtására. Ismertetem a ternáris logika alapvető működését és azt, hogy hogyan lehet ezt a logikát proteinek dipólus momentum állapotára leképezni. A protein számítási tömb molekuláinak állapot leírásához javaslok egy blokk diagram szerű jelölésrendszert, amely alkalmas a számítás menetének vizualizációjára. Továbbá a Coulomb csatolt proteinek közti logikai jel terjedésének elve alapján, a javasolt jelölés rendszert alkalmazva bemutatom, hogy minden monadikus és diadikus ternáris logikai függvény megvalósítható protein alapú számítási tömbökkel. A tervezett kapcsolások működése szimulációkkal szemléltetett, a lehetséges kapcsolások komplexitásbeli korlátai tárgyalásra kerülnek. Ezen kívül megvizsgálom a többértékű memória elemek elektromos tér vezérelt protein alapú implementációjának lehetősége. A következőkben ismertetett teljesítmény igény becslések kecsegtető információkkal szolgálnak a proteinek többértékű memória jellegű felhasználásában.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.