Fejezetek egy felsőbb matematikai C++ könyvtárból

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Lengyel László
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Alapképzésem alatti tanulmányaim során ismerkedtem meg a Morgan Stanleyvel. A cég jó hírneve, elkötelezett, professzionális munkatársainak tudása olyannyira motivált, hogy mesterképzésem önálló laboratóriumi és diplomatervezési tárgyait a Morgan Stanley rendelkezésére bocsátottam. Az évek során a vállalat két méltán elismert szakemberével, Nasztanovics Ferenccel és Szöllősi Lóránddal nyílt lehetőségem konzultálni, akik Dr. Lengyel Lászlóval együtt szakmai tapasztalataikkal erősítették meg diplomám megvalósulásának lépéseit. Ez idő alatt három felsőbb matematikai tudományágban szereztem jártasságot. Elsőként a formális nyelvekkel és azok automatáinak működésével foglalkoztam. A cél a metaprogramozás egy olyan szintjének elsajátítása volt, amely segítségével a bemeneti C++ header-fájlok forráskódjából kialakított metainformációk alapján kimenetként új nyelvi elemek automatikus legenerálása kivitelezhető. Később a numerikus integrálás és annak módszereinek tanulmányozása mellett köteleztem el magam. Ezúttal a numerikus integrálás egy részhalmaza C++-os keretrendszerének elkészítése állt szándékomban, amely lehetőséget nyújt a numerikus integrálás különböző szabályainak konfigurálható alkalmazására, továbbá célkitűzéseim között szerepelt egy grafikus megjelenítést biztosító keretrendszer integrálása is saját alkalmazásomhoz. Harmadik nagy témakörömként a rendszeroptimalizálás területéről is ismert grafikus matroidokat választottam. A nevezetesebb orákulumok és matroidműveletek megvalósításán kívül sor került még a fogalom egyik híres eldöntési problémájának, a k-matroid-partíciós-problémának implementálására is. A fejlesztés alapvető eszközeinek palettája a C++ nyelv és a Boost C++ Libraries volt, amely ezáltal bővült a Visualization Toolkittel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.