Feladatleíró modul online oktatási rendszerhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szeberényi Imre
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A tanulási folyamatban jelentős szerep jut az önálló gyakorlásnak, feladatmegoldásnak, amelyhez fontos, hogy eredményességéről minél gyorsabb és megbízhatóbb visszajelzést kapjon a tanuló.

Ezt nagyban segítheti, ha a szükséges ellenőrzések minél nagyobb része automatizáltan történik, sok munkát levéve ezzel az oktatók válláról.

A programozás oktatása ebből a szempontból kitüntetett helyzetben van, hiszen a programok helyességének, elvárt működéstől való eltéréseinek vizsgálata már szinte a kezdetektől magas fokú automatizálással történik.

Az utóbbi időben, az online oktatás lehetőségeinek felismerésével, a szélessávú internethozzáférések mindenki számára elérhetővé válásával elterjedtté váltak az oktatást segítő platformok, melyek a hallgatók és az oktatók munkáját a tantermeken kívül is segítik.

Ilyen rendszer a BME Irányítástechnika és Informatika Tanszékén működő Jporta is, amely a programozás oktatását automatikus feladatkiértékelést és ellenőrzést végző funkciója mellett egyéb adminisztrációs oktatói feladatok támogatásával igyekszik segíteni.

Diplomatervemben bemutatom a Jporta rendszer működését, és a már említett feladatkiértékelő alrendszer tervezésének lépéseit.

Ez utóbbi részeként ismertetem a modullal szemben támasztott követelményeket, és ez alapján megtervezek egy, az automatizáltan kiértékelhető feladatok leírására alkalmas struktúrát, és az ezzel elkészített feladatokra érkező, hallgatók által készített megoldások kiértékelésére képes rendszert.

Végül javaslatot teszek két új funkció megvalósítására, melyeket röviden részletezek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.