Felharmonikus forrás identifikáció módszerei

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Raisz Dávid Márk
Villamos Energetika Tanszék

Elosztóhálózatok villamos energia minőségét jelentősen befolyásolhatja, ha nagy (pl. ipari) fogyasztók felharmonikusokat táplálnak vissza. A harmonikus áramoknak az elosztóhálózatban való terjedése a gyűjtősíneken feszültségharmonikusok kialakulását okozza, és ezek a táphálózatban és a létesítményen belül egyaránt problémát okoznak. Több, jelentős zavart okozó felharmonikus forrás esetén fontos feladat lehet a források elhelyezkedésének és nagyságának meghatározása hálózati mérések alapján, többek között a feszültség-minőség romlásának okozathelyes megállapítása céljából.

A témával kapcsolatban sok angol publikáció született, de ezek áttanulmányozása során rá kellett jönni, hogy a legtöbbnek a felhasználhatósága túl sok akadályba ütközik, nem alkalmazható az elvárt feltételek mellett. A talált szakirodalom alapján egyedül Dr. Dán András (BME Villamos Energetika Tanszék professzora és az MTA műszaki tudományok doktora) módszere, az ún. „monoparaméter változás módszer” felel meg leginkább az elvárásoknak

Az áramszolgáltatóknak ugyanis a feszültség-minőség romlása esetén célszerű megadniuk egy nemlineáris fogyasztó által hozzáadott harmonikus feszültségtorzulás megengedhető értékét. Erre azért van szükség, mert az MSZ EN 50160 szabvány által megadott összeférhetőségi feszültségtorzítás szinteket nem lépheti túl a hálózatok feszültsége. Vagyis az áramszolgáltatóknak olyan identifikációs módszerre van szükségük, amely alkalmas a szabványelőírásnak megfelelő mérés során gyűjtött adatokból a mért leágazásokra meghatározni az okozott feszültségtorzítás tényleges értékét, és nemcsak domináns vagy azt megközelítő zavarforrás identifikációjára alkalmas, hanem általános esetben nagy háttérzaj mellett is eredményre vezet, illetve amely nem avatkozik be a fogyasztók technológiájába, nem jár kényszerített kapcsolásokkal.

Feladatom volt a kiválasztott monoparaméter változás módszer szimulálása egy hálózat mérési adataiból. A kapott eredményeket kiértékeltem, és ez alapján következtetéseket tudtam levonni a módszer előnyeire, felhasználhatóságára vonatkozóan.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.