Felhasználó pozícionálás vizsgálata LTE rendszerekben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Imre Sándor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A szakdolgozatom célja a negyedik generációs LTE mobil hálózatok és a bennük használt pozícionálási módszerek működésének feltérképezése és megértése volt.

A legrészletesebben tárgyalt téma az ún. PRS, azaz Positioning Reference Signal, melyet LTE hálózatokban használnak a helymeghatározás pontosságának javítására.

A dokumentumhoz csatolt általam írt programban is a negyedik generációs hálózatokban használt egyik leggyakoribb helymeghatározási algoritmus van implementálva, PRS jeleket használva.

A dolgozat a múltban, illetve a ma is használt algoritmusok pontos ismertetésével indul, illetve azoknak az elméletével, helyenként kitérve a konkrétan használt megoldásra.

A következő fejezetben az LTE rádiós interfészt és az ott használt egyedi közeghozzáférési módszert (OFDMA) mutatom be, részletesen tárgyalva, hogy hol, miért és milyen előrelépés történt a korábbi (GSM, 3G) mobil hálózatokhoz képest.

Ezután kitérek a PRS konkrét megvalósítására, előnyeire és hogy ez miként befolyásolja a rendszer alap működését.

A következő részben bemutatom az általam írt programot: Hogyan kell értelmezni a felületét, milyen matematikai képleteket alkalmaztam benne, mit miért csináltam, milyen helyzetekben alkalmazható, milyen hiányosságai vannak és hogy általánosságban mi volt a cél az alkalmazás elkészítésével.

Ezután a program használata közben gyűjtött tapasztalatokra térek ki, illetve megmagyarázom, hogy miért azokat a mérési eredményeket kapjuk, amit kapunk.

Egy rövid összegzéssel zárom a dolgozatot, illetve kitérek arra, hogy az adott munkát miként lehetne folytatni, hogyan lehetne fejleszteni az alkalmazást.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.