Felhasználói felület készítése elektro-termikus szimulátor programhoz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pohl László
Elektronikus Eszközök Tanszéke

A félév során a feladatom a tanszéken kifejlesztett SUNRED termikus térszimulátor

program újabb, elektrotermikus változatának képességeit kiaknázó felhasználói felület

készítése volt. A korábbi változathoz készült szoftver felhasználói felülete volt a minta. A

feladatot C# nyelven kellett megvalósítanom.

A diplomamunkám első fejezetében bemutatom az Elektronikus Eszközök Tanszékén

kifejlesztett, és nemrégiben továbbfejlesztett szukcesszív csomópont-redukciós algoritmus

működését, alkalmazhatóságát, a korábbi és a jelenlegi változat közötti különbségeket. Ezt

követően röviden bemutatom az általam készített felhasználói felület megvalósításához

használt .NET és WPF keretrendszereket, és felhasználásuk előnyeit.

A 2. fejezetben bemutatom az új felület két egységének (szerkesztő és a 3D-s

megjelenítőfelület) főbb tulajdonságait.

A 3-4. fejezetekben pedig részletekbe menően fejtem ki, ezen két egység felépítését és

működését.

Az 5. fejezetben egy példaprojekten bemutatom az elkészült GUI használatát, és a

kifejlesztett funkciók működését.

Az utolsó fejezetben pedig összegzem a fejlesztés végeredményét, illetve a munka

során szerzett tapasztalatokat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.