Felhasználói felületek fejlesztése Liferay alapú portál technológia segítségével

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

A dolgozatom első felében az open source portál alapú rendszerekkel foglalkozom. Tanulmányoztam a Java és a PHP alapú megoldásokat a témával kapcsolatban. A portál oldalakon portleteket jelenítünk meg. A portletek felépítését, működését a portlet specifikációk ismertetik. Megismerkedtem munkám során a JSR 168 és JSR 286 portlet specifikációkkal.

Az elméleti háttértudás elsajátítása után a Liferay open source portál rendszerrel foglalkoztam, mely egy Java alapú portál rendszer. Tanulmányoztam, hogy milyen technológiákat, keretrendszereket, komponenseket támogat a Liferay . Ezután a feladatom egy portlet megalkotása volt a Liferay rendszerben. A feladatom kiindulási problémája az volt, hogy van egy Java alapú alkalmazásunk, melyet szeretnénk portál környezetben is futtatni. Ismertetem, hogy ezen projekt fejlesztése során milyen technológiákat használunk. Az integrációs tervben részletezem, hogy a portletem fejlesztése során én mivel dolgozom, valamint milyen döntéseket kellett meghoznom a tervezési fázisban. A munkám során törekszem arra, hogy amennyiben lehetséges ugyanazon technológiákkal dolgozzam, mint az asztali alkalmazásunk esetében. A különböző rendszerek, technológiák integrációját részletesen ismertetem.

Egy JSF alapú portletet hoztam létre, melynek megvalósítását részletezem az integrációs szakasz után. A rendszerben található jogosultságkezelés, melyről egy külön alfejezetben írok.

A portletem ismertetése után röviden leírom a fejlesztés során felmerülő problémákat. Ezután kitérek a rendszer eddigi tesztelésére, majd a jövőbeni továbbfejlesztési lehetőségeket ismertetem.

A dolgozatomat egy rövid összegző résszel fejezem be.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.