Felhasználói pozícionálás LTE rendszerekben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Imre Sándor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Szakdolgozatom során implementálnom kellett egy LTE alapú helymeghatározási algoritmust arra alkalmas keretrendszerben, majd szimulálnom kellett annak működését.

Írásomban mindenekelőtt bemutatom a mobilhálózatokban általánosan használt helymeghatározási módszereket, ezek egymással alkotott kapcsolatát, és algoritmusait.

Ezek után külön kitérek a Long Term Evolution (LTE) rendszereken belüli pozícionálásra, az itt használt PRS sorozatra és OFDMA modulációra.

A WINNER csapat által készített Matlab alapú WINNER2 csatornamodell segítségével elkészítettem egy szimulációs tesztrendszert, és implementáltam egy OTDoA időalapú helymeghatározó algoritmust. Az algoritmus segítségével méréseket végeztem négy, különböző terjedési tulajdonságokkal ellátott mérési elrendezésben.

Részletezem a csatornamodell működését, ki- és bemeneti paramétereit, valamint a szimulált környezetek tulajdonságait. Bemutatom a szimulátor eljárásait és egy szimuláció menetét.

A szimuláció során kapott mérési eredményeket végül megvizsgálom, kiértékelem, és ajánlatokat teszek a módszer továbbfejlesztésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.