Felhasználók pozícionálás 4. generációs mobil hálózatokban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Imre Sándor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A félév első felében irodalomkutatást végeztem, melynek keretében megismerkedtem a második, harmadik, és negyedik generációs mobil távközlési hálózatok működésének alapjaival. Különös figyelmet fordítottam a pozícionálást támogató elemekre. A szakdolgozat tartalmának majdnem a felét ezen kutatás eredménye teszi ki.

Ebben a részben röviden bemutatásra kerülnek az említett távközlési hálózatok, és az általuk támogatott pozícionálási eljárások egy része. Először általában lesz szó a pozícionálásról, majd a dolgozat szempontjából legfontosabbakról részletesebben is írok. Az LTE néhány, pozícionálást támogató eleme, mint az LTE Pozícionálási Protokoll, vagy a Pozícionálási Referencia Szimbólum is itt olvasható.

A dolgozat másik fő részében kísérletet teszek egy, az LTE-ben még kutatási fázisban lévő, gépi tanuláson és mintafelismerésen alapuló pozícionálási eljárás implementálására egy szimulációs környezetben, majd szimulációk sorának elvégzése után az eredmények kiértékelésére. Itt egy, a HIT tanszéken fejlesztett MATLAB alapú LTE szimulátor, valamint a WINNER II csatornamodell kerül bemutatásra.

Végül összegzem a kapott eredményeket, és megfogalmazok néhány fejlesztési lehetőséget.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.