Felhő alapú biztonságos adattároló alkalmazás fejlesztése Windows platformra

OData támogatás
Konzulens:
Kis-Nagy Dániel Dávid
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Napjainkban a felhő alapú adattárolás népszerű megoldási forma. Az adatokat

ekkor egy szolgáltató kezeli, ami gondoskodik azok redundáns tárolásáról, és hálózaton

keresztüli eléréséről. Ez a megoldás vállalatok esetében költségcsökkentés szempontjából

hasznos, nincs szükség saját megoldás létrehozására, annak karbantartására.

A hagyományos megoldás fő problémája, hogy ekkor esetlegesen érzékeny

adatok is a szolgáltató által hozzáférhetőek, onnan ellophatóak.

Erre a problémára ad megoldást a Tresorit kliens oldali titkosítást használó

szolgáltatása, aminek során a felhő szolgáltatónál már titkosított adatok kerülnek

tárolásra. A tárolt adatok ezzel a szolgáltatással csak az adott megosztásban részt vevők

képesek dekódolni.

Dolgozatom célja, hogy a Tresorit szolgáltatását integráljam Windows Phone és

Windows Store környezetbe, annak minden alapfunkcionalitásával együtt. Bemutatom a

szolgáltatás működését, valamint megtervezem és implementálom az kívánt

funkcionalitásokat. Ehhez elkészítem a XAML alapú grafikus felületeket, és elvégzem a

rendszerekbe való integrációt, úgy, mint a tártolt adatok letöltése, és megnyitása.

A tervezés és megvalósítás során részletesen megvizsgálom és bemutatom a

felmerülő probléma köröket, valamint az azokra adódó megoldási lehetőségeket. Ezzel

elkészítve egy olyan program párost, ami képességeit és minőségét tekintve fel tudja

venni, más, a piacon elérhető, hasonló céllal létrehozott megoldásokkal.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.